Disclaimer

Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op Scalemodelproducts.com wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangegeven informatie en andere oorzaken kunnen echter dingen mis gaan. Gebruik van Scalemodelproducts.com is daarom voor eigen risico.

Scalemodelproducts.com verleent een dienst aan de gebruikers van internet door het verkopen van producten of te verwijzen naar andere vergelijkbare websites voor algemene hobby doeleinden. De bezoekers van deze site hebben zelf de keuze naar deze sites te gaan en daar eventueel aankopen te doen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is. Scalemodelproducts.com  kan daarom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade van deze doorverwijzing.

Scalemodelproducts.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijking en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door Scalemodelproducts.com worden gebruikt en/of via hyperlinks via Scalemodelproducts.com bezocht kunnen worden.

Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Scalemodelproducts.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker- op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website van Scalemodelproducts.com en daaraan gelinkte websites ontstane schade.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This